Font việt hóa SVN Nexa Rust Sans Black

Font việt hóa SVN Nexa Rust Sans Black

Font việt hóa SVN Nexa Rust Sans Black
  • Tác giả: Radomir Tinkov, Svetoslav Simov
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: STYLEno.1 Font
  • Số lượt tải font: 669
  • Ngày upload: 30/03/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font việt hóa SVN Nexa Rust Sans Black

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *