Font việt hóa SVN Magnificent

Font việt hóa SVN Magnificent

Font việt hóa SVN Magnificent
  • Tác giả: Zamroni Hamzah
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: STYLEno.1 Font
  • Số lượt tải font: 830
  • Ngày upload: 17/04/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Nhà thiết kế: Zamroni Hamzah
Nhà phát hành: Sensatype

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ evato elements
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Font việt hóa SVN Magnificent

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *