Font việt hóa SVN Gotham sử dụng trong logo TikTok

Font việt hóa SVN Gotham sử dụng trong logo TikTok

Font việt hóa SVN Gotham sử dụng trong logo TikTok
  • Tác giả: Tobias Frere-Jones
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: STYLEno.1 Font
  • Số lượt tải font: 1125
  • Ngày upload: 08/04/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Full bộ 18 font nha cả nhà

Font việt hóa SVN Gotham sử dụng trong logo TikTok

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *