Font việt hoá Shopee Display & FVH Shopee Text

Font việt hoá Shopee Display & FVH Shopee Text

Font việt hoá Shopee Display & FVH Shopee Text
  • Tác giả: Shopee
  • Người đăng: Nguyen Thuan
  • Việt hóa: Designervn.net
  • Số lượt tải font: 1748
  • Ngày upload: 30/04/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font nhận diện thương hiệu của Shopee, do Shopee Design phát triển.

Style:

+ Shopee Display: Light, Regular, Bold, ExtraBold, Black

+ FVH Shopee Text: Bold

Font việt hoá Shopee Display & FVH Shopee Text

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *