Font việt hóa SFU Futura (12 font)

Font việt hóa SFU Futura (12 font)

  • Tác giả: Paul Renner
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: SFU
  • Số lượt tải font: 1198
  • Ngày upload: 02/04/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font việt hóa SFU Futura (12 font)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *