Font việt hóa Oswald (6 font)

Font việt hóa Oswald (6 font)

Font việt hóa Oswald (6 font)
  • Tác giả: Vernon Adams, Kalapi …
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Google
  • Số lượt tải font: 1224
  • Ngày upload: 24/04/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Thiết kế: Vernon Adams, Kalapi Gajjar, Cyreal
Font việt hóa Oswald (6 font)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *