Font việt hoá MTD Artisan

Font việt hoá MTD Artisan
  • Tác giả: Ilham Herry
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Mộc Hạ – MTD
  • Số lượt tải font: 470
  • Ngày upload: 26/03/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font việt hoá MTD Artisan

  • Tên Font: MTD Artisan
  • Tác giả: Ilham Herry
  • Việt Hóa: Mộc Hạ

LƯU Ý:
– Sử dụng thương mại vui lòng liên hệ tác giả hoặc mua tại: https://creativemarket.com/ilhamherry/198813-Artisan-Display-Typeface

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *