Font việt hoá MTD Arthington

Font việt hoá MTD Arthington
  • Tác giả: Typeline Studio
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Mộc Hạ – MTD
  • Số lượt tải font: 395
  • Ngày upload: 26/03/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font việt hoá MTD Arthington

  • Tên Font: MTD Arthington
    Tác giả: Typeline Studio
    Việt Hóa: Mộc Hạ

LƯU Ý:
– Sử dụng thương mại vui lòng liên hệ tác giả hoặc mua tại: https://creativemarket.com/typeline/3568178-The-Arthington-Bonus-2-font.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *