Font việt hoá MJ Hipster letter

Font việt hoá MJ Hipster letter

Font việt hoá MJ Hipster letterVIP
  • Tác giả: Ferry Septian
  • Người đăng: Font việt hoá Myung
  • Việt hóa: Font việt hoá Myung
  • Số lượt tải font: 155
  • Ngày upload: 21/04/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Hipster Letter là một phông chữ vốn với đường cong đơn giản và hiện đại, nó có nhiều thay thế hơn để kết hợp để giúp bạn tạo ra một thiết kế tốt . Có hơn 400 glyphs trong phông chữ bao gồm các bộ Phong cách, Ligatures, Contextual Alternates vv và một số tính năng bổ sung cho bạn. Lấy cảm hứng từ thiết kế Typografi và Chữ hiện đại. Đẹp mắt cho Poster, Logotype, Letterhead, Tiêu đề, Thương hiệu, Bao bì, Typografi, v.v.

Font việt hoá MJ Hipster letter

Lưu ý: Không được sử dụng với mục đích thương mại. Muốn sử dụng với mục đích thương mại phải mua giấy phép sử dụng của tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *