Font việt hoá MJ HARDLINERS

Font việt hoá MJ HARDLINERS

Font việt hoá MJ HARDLINERS
  • Tác giả: HIRO studio
  • Người đăng: Font việt hoá Myung
  • Việt hóa: Font việt hoá Myung
  • Số lượt tải font: 598
  • Ngày upload: 10/05/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Hardliners là một phông chữ hiển thị táo bạo, tôn vinh các hình dạng trừu tượng trong tất cả vẻ đẹp chiết trung của chúng. Phông chữ này sẽ trông thực sự nổi bật trong một loạt các bối cảnh.

Font việt hoá MJ HARDLINERS

Lưu ý:
_ Không được sử dụng với mục đích thương mại. Muốn sử dụng với mục đích thương mại phải mua giấy phép sử dụng của tác giả.
_ CHữ ư ơ sẽ có gly về khoảng cách căng chỉnh ngắn lại nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *