Font việt hoá MJ Geometric Slabserif 703 Std Medium

Font việt hoá MJ Geometric Slabserif 703 Std Medium

Font việt hoá MJ Geometric Slabserif 703 Std Medium
  • Tác giả: Bitstream
  • Người đăng: Font việt hoá Myung
  • Việt hóa: Font việt hoá Myung
  • Số lượt tải font: 598
  • Ngày upload: 15/04/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font việt hoá MJ Geometric Slabserif 703 Std Medium

Lưu ý: Không được sử dụng với mục đích thương mại. Muốn sử dụng với mục đích thương mại phải mua giấy phép sử dụng của tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *