Font việt hóa MJ Fuego

Font việt hóa MJ Fuego

Font việt hóa MJ Fuego
  • Tác giả: Không xác định
  • Người đăng: Font việt hoá Myung
  • Việt hóa: Font việt hoá Myung
  • Số lượt tải font: 1028
  • Ngày upload: 15/05/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font này chưa có dấu nên đã được tạo và font đã được thêm cách đánh bàn phím ra gly. Hiện tại có gly chữ thường là “d f g h j l p s v r đ ” và vài gly trang trí.

* Cách đánh gly bằng bàn phím:

+ Đối với chữ “d f g h j l p s v r đ ” + dấu “;” là ra gly chữ đó. Ví dụ d; k;.

+ Đối với gly trang trí gõ từ 1-13 + dấu “;”. Ví dụ 1; 13; 5;.

Font việt hóa MJ Fuego

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *