Font việt hoá iCielBC Rostrum Regular

Font việt hoá iCielBC Rostrum Regular

Font việt hoá iCielBC Rostrum Regular
  • Tác giả: Canada Type Design, Julius Kirn, …
  • Người đăng: Potato.Coconut_131
  • Việt hóa: iCiel
  • Số lượt tải font: 1180
  • Ngày upload: 18/04/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font việt hoá iCielBC Rostrum Regular

Tác giả: Canada Type Design, Julius Kirn, Rebecca Alaccari

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *