Font việt hóa FS PF BeauSans Pro – Font dùng trong logo Viettel

Font việt hóa FS PF BeauSans Pro – Font dùng trong logo Viettel

  • Tác giả: Panos Vassiliou
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Phongchuviet
  • Số lượt tải font: 1158
  • Ngày upload: 08/04/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font việt hóa FS PF BeauSans Pro – Font dùng trong logo Viettel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *