Font việt hóa 1FTV Hirosaki

Font việt hóa 1FTV Hirosaki

Font việt hóa 1FTV Hirosaki
  • Tác giả: Ardyana Putra
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Ardyana Putra + 1FTV
  • Số lượt tải font: 1287
  • Ngày upload: 21/05/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Lưu ý: Font này được việt hóa sẳn và 1FTV đã fix lại 1 số dấu của font

Font việt hóa 1FTV Hirosaki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *