Font tiếng việt Darker Grotesque ( 7 font )

Font tiếng việt Darker Grotesque ( 7 font )

Font tiếng việt Darker Grotesque ( 7 font )
  • Tác giả: Gabriel Lam, Vietanh Nguyen
  • Người đăng: Huy-Kira
  • Việt hóa: Gabriel Lam, Vietanh Nguyen
  • Số lượt tải font: 1014
  • Ngày upload: 29/04/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font tiếng việt Darker Grotesque ( 7 font )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *