Font việt hóa VL Typewriter BasiX (2 font)

Font việt hóa VL Typewriter BasiX (2 font)

Font việt hóa VL Typewriter BasiX (2 font)
  • Tác giả: Matthias Luh
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Font Việt Linh
  • Số lượt tải font: 673
  • Ngày upload: 16/02/2023

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font việt hóa VL Typewriter BasiX (2 font)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *