Font Việt hóa UTM Neo Sans Intel ( 4 font )

Font Việt hóa UTM Neo Sans Intel ( 4 font )

Font Việt hóa UTM Neo Sans Intel ( 4 font )
  • Tác giả: Không rõ
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Không rõ
  • Số lượt tải font: 295
  • Ngày upload: 12/07/2023

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Bộ font Utm Neo Sans Intel Việt Hóa gồm có 4 font:

  • UTM Neo Sans Intel Regular

  • UTM Neo Sans Intel Italic

  • UTM Neo Sans Intel Bold

  • UTM Neo Sans Intel Bold Italic


Font Việt hóa UTM Neo Sans Intel ( 4 font )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *