Font việt hóa Ubuntu

Font việt hóa Ubuntu

Font việt hóa Ubuntu
  • Tác giả: Canonical Ltd.
  • Người đăng: Đặng Trung Kiên
  • Việt hóa: Kiên 2k7
  • Số lượt tải font: 986
  • Ngày upload: 15/04/2023

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font Ubuntu – Phông mặc định của hệ điều hành Ubuntu

Font việt hóa Ubuntu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *