Font Việt hóa TP Panda Sociu Body

Font Việt hóa TP Panda Sociu Body
  • Tác giả: Designer & chuyển hoá: Tuỳn Pucca
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Tuỳ Pucca
  • Số lượt tải font: 240
  • Ngày upload: 07/07/2023

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font Việt hóa TP Panda Sociu Body

Tên font: TP Panda Sociu
Designer & chuyển hoá font: Tuỳn Pucca
Artwork gốc: artstudio88
7 định dạng: Full, Stem, Hair, Body, Flour, Leaf, Node

Nguồn tải : https://www.facebook.com/fontviethoa.tuynpucca

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *