Font việt hóa San Francisco (32 font)

Font việt hóa San Francisco (32 font)

Font việt hóa San Francisco (32 font)
  • Tác giả: Apple
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Không rõ
  • Số lượt tải font: 725
  • Ngày upload: 01/04/2023

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

San Francisco được sử dụng trong các nền tảng của Apple hiện nay. Vậy lý do gì Apple không tiếp tục sử dụng Helvetica nữa mà chuyển sang San Francisco Font

Font việt hóa San Francisco (32 font)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *