Font Việt Hoá KK7-SpongeBob

Font Việt Hoá KK7-SpongeBob
  • Tác giả: Fredrick R Brennan
  • Người đăng: Đặng Trung Kiên
  • Việt hóa: Kiên 2k7
  • Số lượt tải font: 330
  • Ngày upload: 04/11/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Bộ phông được lấy từ series phim nổi tiếng của Nickelodeon – “SpongeBob Squarepants”

Font này hoàn toàn miễn phí cho mọi mục đích sử dụng.

Font Việt Hoá KK7-SpongeBob

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *