Font việt hóa KK7 – Helvetica Inserat Alternate

Font việt hóa KK7 – Helvetica Inserat Alternate
  • Tác giả: Linotype
  • Người đăng: Đặng Trung Kiên
  • Việt hóa: Kiên 2k7
  • Số lượt tải font: 436
  • Ngày upload: 23/10/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font việt hóa KK7 – Helvetica Inserat Alternate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *