Font Việt hóa 1FTV Clearface Gothic Bold

Font Việt hóa 1FTV Clearface Gothic Bold

Font Việt hóa 1FTV Clearface Gothic Bold
  • Tác giả: Linotype
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: fonttiengviet.com
  • Số lượt tải font: 890
  • Ngày upload: 07/07/2023

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Style: 75 Bold

Font Việt hóa 1FTV Clearface Gothic Bold

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *