Font Tiếng Việt Soviet

Font Tiếng Việt Soviet

  • Tác giả: tonynguyen
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: tonynguyen
  • Số lượt tải font: 1250
  • Ngày upload: 22/05/2023

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

SoViet Font là font chữ được nghiên cứu theo những con chữ từ thời Liên Xô cũ, dựa trên cách nhìn của tác giả qua những thiết kế cũ, những ký ức tuổi thơ.

SoViet Font là một font không chân với những nét chắc, nhưng cũng có những góc cắt mềm mại, có thể sử dụng cho title hay dùng trong các đoạn văn bản dài.

Font Tiếng Việt Soviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *