Font tiếng Việt Fira Sans (18 font )

Font tiếng Việt Fira Sans (18 font )

Font tiếng Việt Fira Sans (18 font )
  • Tác giả: Carrois Apostrophe
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Carrois Apostrophe
  • Số lượt tải font: 312
  • Ngày upload: 10/07/2023

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font này từ google font nhé. Tác giả Carrois Apostrophe

Font tiếng Việt Fira Sans (18 font )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *