Font Tiếng Việt Doc Lap – Đặng Anh Khoa

Font Tiếng Việt Doc Lap – Đặng Anh Khoa

  • Tác giả: Đặng Anh Khoa
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Đặng Anh Khoa
  • Số lượt tải font: 1457
  • Ngày upload: 24/05/2023

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.
Doc Lap (Independence) is a typeface based on the bold font style of Vietnam posters during wartime. It is inspired by Propaganda Art – an effective ‘weapon’ in the anti-imperialist resistance war. Thus, the typeface is aimed to arouse patriotism and the joy of national reunification when looking back to Vietnam’s founding history.

Font Tiếng Việt Doc Lap – Đặng Anh Khoa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *