Font thư pháp UTM Thư Pháp Thiên Ân

Font thư pháp UTM Thư Pháp Thiên Ân

Font thư pháp UTM Thư Pháp Thiên Ân
  • Tác giả: Đinh Kiên
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Đinh Kiên
  • Số lượt tải font: 2128
  • Ngày upload: 18/12/2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font Thư Pháp Thiên Ân là bộ Font chữ thư pháp UTM Thiên Ân do phát triển, sử dụng hầu hết ký tự thư pháp của thư pháp gia Đăng Học với những nét vẽ thư pháp trông giống như hàng thật được tạo ra bởi những ông đồ xưa. Font chữ Thiên Ân sở dĩ có tên như vậy bởi đây là một sản phẩm do chính tác giả tạo ra để tặng sinh nhật con trai Thiên Ân của mình. Người dùng có thể tải về, giải nén và sử dụng để phục vụ cho các nhu cầu cá nhân như thiết kế các tác phẩm áp phích nghệ thuật.


Font thư pháp UTM Thư Pháp Thiên Ân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *