Font Lexend ( 9 font ) – Gõ tiếng Việt

Font Lexend ( 9 font ) – Gõ tiếng Việt

Font Lexend ( 9 font ) – Gõ tiếng Việt
  • Tác giả: Tổng hợp
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Tổng hợp
  • Số lượt tải font: 988
  • Ngày upload: 30/06/2023

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font Lexend ( 9 font ) – Gõ tiếng Việt

Designed by Bonnie Shaver-TroupThomas JockinSantiago OrozcoHéctor GómezSuperunion

Nguồn: Google Font

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *